Zmiana firmy pod którą działa Spółka.

Piątek, 01 marca, 2013

Uprzejmie informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.02.2013 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Spółki. Dotychczas używana nazwa:

„GEOTIM Sp. z o.o."
została zastąpiona nową nazwą:

MACCAFERRI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(lub MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.)
Jednocześnie informujemy, iż numery rejestrowe oraz pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian.