Produkty

Kotwy Duckbill - Parametry Techniczne Drukuj

L - długość stopy
B - szerokość stopy
H - wysokość stopy
T - średnica gwintu
P - powierzchnia przekroju poprzecznego

Parametry stopy kotwiącej
Typ kotwy
L
mm
B
mm
H
mm
P
mm2
Cięgno
MR1
360
175
107
46800
pręt 16 lub 20mm
MR2
360
88
107
25600
pręt 16 mm
MR3
290
88
97
21200
pręt 16 mm
MR4
200
62
95
10600
pręt 16 mm
MR88
160
48
65
6250
lina 6 mm

 

Orientacyjne nośności graniczne kotew Duckbill 

Rodzaj gruntu
MR-88
MR-4
MR-3
MR-2
MR-1
AS140
 AS200
AS300
Bardzo zagęszczone żwiry,
pospółki i piaski grube.
15
30
40
50
90
 120 200
300
Zagęszczone żwiry, pospółki
i piaski grube.
Bardzo zwarte gliny i pyły.
13
25
35
40
80
100
175
250
Średnio zagęszczone żwiry i pospółki.
Zagęszczone piski.
Zwarte gliny, pyły i iły.
10
20
30
35
70
90
150
180
Luźne żwiry i pospółki
Średnio zagęszczone piski.
Twardoplastyczne gliny, pyły i iły.
8
15
25
30
60
80
120
150
Luźne do średniozagęszczonych piaski.
Plastyczne gliny pyły i iły.
5
10
20
25
40
60
100
120
Luźne piaski.
Miękkoplastyczne gliny i pyły.
3
5
12
15
20
30  60
100
Wszystkie wartości nośności podane są w kN

Podane nośności są tylko wartościami orientacyjnymi. Wartości rzeczywiste muszą zostać ustalone w trakcie wykonywania próbnych obciążeń.
Wszystkie roboty geotechniczne wymagają zastosowania szczególnej ostrożności i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić infrastrukturę podziemną.


Ochrona przed korozją


Mechaniczne kotwy gruntowe przystosowane do pracy w każdych warunkach od agresywnych środowisk do warunków normalnych.
Dobór zabezpieczenia przed korozją wyznaczany jest na podstawie wcześniejszych badań geologiczno-inżynierskich i geochemicznych określających stopień agresywności wody zawartej w porach gruntowych.

 

W zależności od potrzeb i wymagań, okres użytkowania kotew Duckbill można określić jako:

Długi odporność na korozję > 100 lat (Wszystkie elementy: stal nierdzewna pasywna typ AISI 316)
Średni 1 odporność na korozję > 50 lat (stopa kotwy z żeliwa ocynkowanego, liny lub pręty ze stali nierdzewnej typ AISI 316)
Średni 2 odporność na korozję < 50 lat (stopa kotwy z żeliwa ocynkowanego, pręty nośne ze stali węglowej cynkowanej na gorąco)
 Krótki 1  odporność na korozję < 10 lat (stopa kotwy z żeliwa ocynkowanego, pręty nośne ze stali węglowej)
 Krótki 2
 odporność na korozję < 5 lat (stopa kotwy z aluminium, liny stalowe ocynkowane lub nylonowe)