Produkty

Geotechnika Drukuj

Stabilizacja skarp i zboczy

Zwiększenie nachylenia skarp powoduje obniżenie wskaźnika stateczności, co może spowodować powstanie powierzchni poślizgu i utratę stateczności całej konstrukcji.
W takich sytuacjach stosuje się mechaniczne kotwy gruntowe Duckbill, które pracując jak zbrojenie zwiększają stateczność skarp i zboczy.
Prostota instalacji powoduje szybkie zakończenie inwestycji.


Kotwienie konstrukcji oporowych

Kotwy gruntowe Duckbill stosowane są do kotwienia następujących konstrukcji:
- ścianek szczelnych
- konstrukcji gabionowych
- murów oporowych

Mocowanie pokryć

Kotwy gruntowe Duckbill bardzo często wykorzystywane są jako mocowania do wszelkiego rodzaju pokryć obiektów sportowych (korty tenisowe, boiska, pływalnie)
Instalacja kotew jest bardzo szybka, łatwa i tania. Kotwy raz zainstalowane służyć mogą kilkadziesiąt lat.

Zabezpieczenia przeciwerozyjne

Kotwy gruntowe stosuje się do:
- mocowania geosyntetyków
- mocowania siatek stalowych

Budowle tymczasowe

Kotwy gruntowe Duckbill zastosować można jako mocowania przy wznoszeniu konstrukcji tymczasowych:
- tymczasowe hale (targi, giełgy, koncerty)
- mocowania rusztowań

Mocowanie instalacji podwodnych

Kotwy gruntowe Duckbill stosuje się do mocowania wszelkich instalacji podwodnych przed wyporem wody.