Produkty

System MACRES jest to technologia ścian oporowych z gruntu zbrojonego z oblicowaniem w postaci prefabrykowanych paneli betonowych. System ten składa się z następujących elementów:

  • Zbrojenie gruntu: taśmy stalowe, taśmy polimerowe
  • Panele okładzinowe: betonowe lub żelbetowe
  • Panele gzymsowe: betonowe
  • Panele narożne
  • Geowłóknina igłowana
  • Podkładki gumowe

System ścian oporowych MACRES oferowany jest w dwóch wariantach:

  1. MACRES - Steel System ze zbrojeniem stalowym
  2. MACRES - ParaWeb System ze zbrojeniem polimerowym

MACRES - Steel System jako zbrojenie gruntu wykorzystuje ocynkowane stalowe taśmy o szerokości 50 mm i grubości 4 mm połączone z panelami okładzinowymi za pomocą stalowych śrub.

MACRES - ParaWeb System jako zbrojenie gruntu wykorzystuje taśmy ParaWeb wykonane jako kompozyt dwóch polimerów. Rdzeń taśmy stanowi ą wysokowytrzymałe włókna poliestrowe zatopione w wysokoodpornym polietylenie. Taśmy te połączone są z panelami okładzinowymi poprzez przewiniecie ich przez polimerowe uchwyty zabetonowane w panelach. Dzięki temu w tej odmianie wyeliminowano elementy mogące ulegać korozji.