Produkty

Jako zabezpieczenia przed odłamkami skalnymi stosuje się systemy aktywne lub bierne (pasywne).

Poniżej przedstawiamy następujące systemy zabezpieczeń:

 1. 
 StrongNet
    Siatki stalowe podwójnie zaplatane jako kurtyny skalne
 2.
 SteelGrid     Kompozyt stalowy o podwyższonej wytrzymałości współpracujący z systemem gwoździ skalnych
 3.
 Panele HEA
    Siatki linowe o wysokiej wytrzymałości współpracujące z kotwami lub gwoździami skalnymi
 4.
 Bariery MAC.RO
    System stalowych barier zatrzymujących odłamki o energii do 5000 kJ
 5.
 Nasypy DUNA
    Nasypy z gruntu zbrojonego zatrzymujące odłamki skalne o energii powyżej 5000 kJ