Kontakt

 

MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 19
03 - 191 Warszawa

tel. + 48 22 510 61 08
fax + 48 22 510 61 10
e-mail: info@maccaferri.pl

 

baner_cien

Dyrektor ds. technicznych:
mgr inż. Mirosław Kuc
 
 

Dyrektor ds. geosyntetyków:
mgr inż. Jakub Bryk
jakub.bryk@maccaferri.pl

 

 

NIP 524-24-42-129 REGON 015269288 KRS 0000136015

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 90 000,00 zł

 

 


Wyświetl większą mapę